Hung Ha Hotel

Khu ĐTM Ấp Đồn - Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh Số 33LK4, 10 TầngBắc NinhViệt Nam
Khách sạn
Đang tải
Xem nhiều khách sạn hơn

Thông tin Hung Ha Hotel

Liên hệ

Khu ĐTM Ấp Đồn - Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh Số 33LK4, 10 Tầng, Bắc Ninh, Việt Nam