Golden Vienna

No. 165 Sixian RoadFusuiTrung Quốc
Khách sạn
Đang tải

Thông tin Golden Vienna

Liên hệ

No. 165 Sixian Road, Fusui, Trung Quốc
Điện thoại: 0771-5943999 |

Khách đến khách sạn này có thể cũng hứng thú với ...

Khách sạn Hàng đầu