Kings Hotel Yen Hoa

Branch 2- Villa 17H1, Yen Hoa Urban Area (Alley 20, Tran Kim Xuyen Street), Cau Giay District, Hanoi City.0084Hà NộiViệt Nam
Khách sạn
Đang tải
Xem nhiều khách sạn hơn

Thông tin Kings Hotel Yen Hoa

Liên hệ

Branch 2- Villa 17H1, Yen Hoa Urban Area (Alley 20, Tran Kim Xuyen Street), Cau Giay District, Hanoi City., 0084, Hà Nội, Việt Nam