Khách sạn ở Klang, Malaysia

 • Tìm kiếm trực tuyến toàn diện cho Klang
 • Tìm khách sạn giá rẻ tại Klang!
 • Đặt phòng giá lý tưởng!
Đang tải
Xem nhiều khách sạn hơn

Khách sạn Hàng đầu

  • Station Klang
  • The Canvas
  • OYO 473 Comfort Hotel 2
  • Euro Hotel Klang
  • OYO 340 Comfort Hotel
  • OYO 484 Comfort Hotel Kapar
  • Rock & Roll