Hoa Sen

234 Road, Cao Loc, Lang Son (next to North Lang Son bus terminal)Lạng SơnViệt Nam
Khách sạn
Đang tải
Xem nhiều khách sạn hơn

Thông tin Hoa Sen

Liên hệ

234 Road, Cao Loc, Lang Son (next to North Lang Son bus terminal), Lạng Sơn, Việt Nam