Aloha Binh Tien-bien Binh Tien, Ninh Thuan, Viet Nam

Nhà / Căn hộ