Thanh Ha Hotel

506 Quang Trung 506 Quang Trung, Bac Son, Tp. Tam Diep, Ninh BinhThanh HóaViệt Nam
Khách sạn