Color Hostel Tp. Ho Chi Minh - Vietnam

217/34/9 De Tham street, Pham Ngu Lao ward, Ho Chi Minh city, Viet Nam+ 84TP. Hồ Chí MinhViệt Nam
Nhà nghỉ