Dragon Palace 3

252 De Tham Street, District 1700000TP. Hồ Chí MinhViệt Nam
Khách sạn