Oyo 506 Phuong Hong Hotel

464 Duong Le Van Tho, Phuong 16, Go Vap, Ho chi Minh 700000, Vietnam700000TP. Hồ Chí MinhViệt Nam
Khách sạn
Đang tải
Xem nhiều khách sạn hơn

Thông tin Oyo 506 Phuong Hong Hotel

Liên hệ

464 Duong Le Van Tho, Phuong 16, Go Vap, Ho chi Minh 700000, Vietnam, 700000, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam