Chois Hotel

Tổ 11, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu Tổ 11, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng TàuVũng TàuViệt Nam
Khách sạn
Đang tải
Xem nhiều khách sạn hơn

Thông tin Chois Hotel

Liên hệ

Tổ 11, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu Tổ 11, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Vũng Tàu, Việt Nam