Khách sạn Singapore, Singapore gần LilliPut | www.trivago.vn

Nơi lưu trú ở Singapore gần LilliPut (Singapore, Singapore)

LilliPut (Singapore, Singapore)

  • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
  • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
  • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

902 East Coast Parkway, Block B , 449874
Điện thoại: +65(6)3489606 | Fax: +65(6)3487637  | 

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại LilliPut