Số nơi lưu trú tìm được: 0
Số trang web đặt phòng đã tìm: 0
Đang so sánh giá phòng từ nhiều trang web...
Số nơi lưu trú tìm được: 0
Số trang web đặt phòng đã tìm: 0

Nơi lưu trú ở Singapore gần The Float at Marina Bay (Singapore, Singapore)

Đang tải

The Float at Marina Bay (Singapore, Singapore)

  • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
  • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
  • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

20 Raffles Avenue , 039805
Điện thoại: +65(6)5005411  | Fax: +65(6)2203201 | 

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại The Float at Marina Bay