Thông tin pháp lý

trivago N.V.
Kesselstrasse 5 - 7
40221 Düsseldorf
Đức
Giám đốc điều hành
Johannes Thomas, Jasmine Ezz, Andrej Lehnert, Robin Harries*
*Tạm thời do ban kiểm soát trivago bổ nhiệm, chờ cổ đông xác nhận.
Cơ quan đăng ký
Phòng Thương mại Hà Lan
Số đăng ký
67222927
Mã số thuế giá trị gia tăng
Theo § 27 a UStG: DE 815 658 189
Email
info@trivago.vn
Số điện thoại
+49 (0) 211/3876 84 0000
Website
trivago| Website công ty