Thông tin pháp lý

trivago N.V.
Kesselstrasse 5 - 7
40221 Düsseldorf
Đức
Cơ quan đăng ký
Phòng Thương mại Hà Lan
Số đăng ký
67222927
Mã số thuế giá trị gia tăng
Theo § 27 a UStG: DE 815 658 189