Thông báo bảo mật của trivago

Thông báo bảo mật này áp dụng cho mọi website do trivago N.V và các công ty con của trivago N.V (như website tìm kiếm khách sạn, tạp chí trivago, các trang của công ty trivago, Business Studio, Hotel Manager, v.v.) lưu trữ cũng như Ứng dụng trivago và Bản tin trivago (gọi chung là "Dịch vụ").

Thông báo bảo mật này cung cấp thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ. Dữ liệu cá nhân là mọi dữ liệu có thể dùng để nhận dạng bạn. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về việc bảo mật tại trivago, vui lòng liên hệ info@trivago.vn và ghi rõ chủ đề là ‘Privacy Query’ (Câu hỏi về bảo mật’).

Chúng tôi có thể phải sửa đổi Thông báo bảo mật trước sự phát triển không ngừng của công nghệ, những thay đổi về dịch vụ của chúng tôi, thay đổi về luật hoặc vì nhiều lý do khác. Chúng tôi sẽ định kỳ thay đổi Thông báo bảo mật này, vui lòng cập nhật thường xuyên nội dung của thông báo.

1. Bên chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu

Đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý là trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Đức, điện thoại: + 49-211-3876840000, Email: info@trivago.vn.

2. Thông tin liên hệ của nhân viên bảo hộ thông tin

Bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ info@trivago.vn và ghi rõ chủ đề là ‘Privacy Query’ (Câu hỏi về bảo mật’).

3. Các quyền của bạn

Bạn có những quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của mình:

3.1 Quyền chung

Bạn có quyền biết thông tin, truy cập, sửa, xóa, hạn chế việc xử lý, phản đối việc xử lý và di chuyển dữ liệu. Nếu việc xử lý dựa trên sự chấp thuận của bạn, bạn có quyền rút lại sự chấp thuận bất kỳ lúc nào.

3.2 Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu dựa trên lợi ích chính đáng

Theo Điều 21(1) trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU) 2016/679 (“GDPR”), bất cứ lúc nào vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn khi dữ liệu của bạn được xử lý theo Điều 6(1)(e) hoặc Điều 6 (1)(f) GDPR. Quy định này cũng áp dụng cho việc xây dựng hồ sơ. Nếu bạn phản đối, chúng tôi sẽ dừng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trừ phi chúng tôi xác lập được cơ sở thuyết phục và chính đáng cho việc xử lý quan trọng hơn các lợi ích, quyền và sự tự do của bạn, hoặc nếu việc xử lý hỗ trợ cho quá trình thi hành, thực hiện hay biện hộ cho các khiếu nại pháp lý.

3.3 Quyền phản đối tiếp thị trực tiếp

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm tiếp thị trực tiếp, theo Điều 21 (2) GDPR, bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp; quy định này cũng áp dụng cho việc xây dựng hồ sơ trong phạm vi liên quan đến hoạt động tiếp thị trực tiếp.

Nếu bạn phản đối việc xử lý dữ liệu nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích này.

3.4 Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo hộ thông tin có liên quan về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

4. Việc xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên cơ sở pháp lý về lợi ích chính đáng, trừ trường hợp cụ thể khi bạn chấp thuận hoặc khi việc xử lý là cần thiết cho hợp đồng của bạn với chúng tôi hoặc trong trường hợp bạn đã yêu cầu chúng tôi thực hiện các bước cụ thể trước khi ký hợp đồng. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì những mục đích sau:

 • Giúp bạn tìm được khách sạn lý tưởng.
 • Cung cấp kết quả tìm kiếm khách sạn đúng nhu cầu của bạn và có mức độ phù hợp cao hơn.
 • Cung cấp, bảo mật, duy trì và cải thiện Dịch vụ cho người dùng.
 • Phát triển các sản phẩm và tính năng mới liên quan đến tìm kiếm khách sạn và du lịch.
 • Hiểu được cách người dùng sử dụng Dịch vụ nhằm cải thiện hiệu suất và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng.
 • Tiếp thị trực tiếp cho người dùng dịch vụ của chúng tôi về Dịch vụ hoặc các dịch vụ liên quan.
 • Quảng cáo do chúng tôi và bên thứ ba thực hiện trên Dịch vụ của chúng tôi và trên các website của bên thứ ba.
 • Nghiên cứu người dùng giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng đối với Dịch vụ cũng như nâng cao Dịch vụ của chúng tôi.
 • Hỗ trợ bạn đặt phòng khách sạn.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, ngăn chặn hành vi gian lận và giải quyết tranh chấp.
 • Hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật điều tra và xử lý tội phạm.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau:

 • Thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn.
 • Chi tiết về cá nhân như tuổi, giới tính, ngày sinh.
 • Dữ liệu nhận dạng điện tử như địa chỉ IP, cookie, thời điểm kết nối, ID thiết bị, số nhận dạng quảng cáo di động, ngày giờ truy vấn, thời gian, nội dung yêu cầu, (trang cụ thể), trạng thái truy cập/mã trạng thái HTTP, lượng dữ liệu được truyền, website nhận yêu cầu, phần mềm và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành cùng giao diện và ngôn ngữ.
 • Dữ liệu mà trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho phép truy cập.
 • Dữ liệu địa phương hóa điện tử như dữ liệu GPS và dữ liệu định vị.
 • Dữ liệu nhận dạng tài chính như số thẻ tín dụng hoặc số thẻ ghi nợ.
 • Dữ liệu về sự tương tác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các chi tiết do bạn nhập vào khi bạn sử dụng Dịch vụ để tìm kiếm.
 • Dữ liệu liên quan đến đặt phòng mà bạn thực hiện, như khách sạn, ngày và giá.
 • Chi tiết về bảo mật như mật khẩu để bạn sử dụng Dịch vụ.
 • Khi bạn sử dụng Dịch vụ và bấm vào liên kết đến một ưu đãi của nơi lưu trú được niêm yết trên Dịch vụ, website đặt phòng trực tuyến đưa ra ưu đãi đó có thể gửi cho chúng tôi dữ liệu cá nhân liên quan đến bất kỳ đặt phòng hoặc đặt chỗ nào bạn thực hiện sau đó trên website đặt phòng trực tuyến.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những loại người nhận sau:

 • Các công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của chúng tôi.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cho chúng tôi, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trực tuyến và lưu trữ đám mây, nhà cung cấp dịch vụ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, nhà cung cấp dịch vụ bảo mật và ngăn chặn hành vi gian lận, nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng và thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ phân tích, quảng cáo và tiếp thị. Theo nghĩa vụ trong hợp đồng, các nhà cung cấp này không được chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ ai khác và không được sử dụng dữ liệu của bạn vào bất kỳ mục đích nào khác.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và là đơn vị kiểm soát dữ liệu độc lập, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ bảo mật và ngăn chặn hành vi gian lận, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và tiếp thị.
 • Các công ty liên kết hoặc đối tác kinh doanh mà chúng tôi có thể cùng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây sẽ là các dịch vụ được cung cấp thông qua Dịch vụ cùng với các bên thứ ba khác.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ du lịch bên thứ ba, chẳng hạn như khách sạn, hãng hàng không, hãng cho thuê xe, hãng bảo hiểm, chủ sở hữu nơi lưu trú, nhà cung cấp hoạt động hoặc hướng dẫn du lịch.
 • Các cơ quan thực thi pháp luật. Mục đích là nhằm ngăn chặn, phát hiện và truy tố hoạt động phi pháp, các mối đe dọa đến an ninh công cộng hoặc quốc gia và ngăn chặn các mối đe dọa đến tính mạng của mọi người.
 • Nằm trong phạm vi giao dịch công ty như sáp nhập, thoái vốn, hợp nhất hoặc bán tài sản.

5. Liên hệ qua email hoặc mẫu liên hệ

Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email hoặc mẫu liên hệ, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu bạn cung cấp (địa chỉ email, có thể là cả tên và số điện thoại của bạn) để phục vụ cho việc trả lời các câu hỏi bạn đưa ra. Trong phạm vi sử dụng mẫu liên hệ để yêu cầu bạn nhập những thông tin không bắt buộc cho việc liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ luôn đánh dấu các mục nhập này là tùy chọn. Những thông tin này phục vụ mục đích xác nhận thắc mắc của bạn và xử lý yêu cầu của bạn hiệu quả hơn. Tin nhắn có thể được liên kết với hành động của bạn trên website trivago. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập để hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đặt phòng và hiểu hơn về phản hồi của bạn. Bản kê khai về các thông tin này được cung cấp hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện và với sự chấp thuận của bạn, theo điều 6 đoạn 1a của GDPR. Trong phạm vi có liên quan đến thông tin về các kênh giao tiếp (ví dụ như địa chỉ email hay số điện thoại của bạn), bạn cũng đồng ý rằng nếu phù hợp, chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn qua kênh giao tiếp này để trả lời yêu cầu của bạn. Tất nhiên, bạn có thể rút lại sự chấp thuận này bất cứ lúc nào trong tương lai.

Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu phát sinh trong bối cảnh vừa nêu sau khi việc lưu giữ không còn cần thiết, hoặc hạn chế việc xử lý nếu có yêu cầu lưu giữ theo luật định.

6. Bản tin

6.1 Thông tin chung

Nếu bạn chấp thuận theo Điều 6(1)(a) của GDPR, bạn có thể đăng ký bản tin của chúng tôi để biết về các ưu đãi trên Dịch vụ của chúng tôi và từ bên thứ ba. Để phục vụ việc đăng ký nhận bản tin, chúng tôi sử dụng phương pháp “đăng ký tham gia hai lần”. Với phương pháp này, sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ gửi email vào địa chỉ email bạn chỉ định, yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn nhận bản tin. Nếu bạn không xác nhận quyết định đăng ký trong vòng 24 giờ, thông tin của bạn sẽ được khóa lại và tự động xóa bỏ sau một tháng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ lưu địa chỉ IP bạn sử dụng cũng như thời gian bạn đăng ký và xác nhận. Thủ tục này nhằm mục đích xác thực đăng ký của bạn và, nếu cần, thông báo cho bạn về nguy cơ dữ liệu cá nhân của bạn bị lạm dụng.

Yêu cầu duy nhất để bạn nhận được bản tin là địa chỉ email. Việc cung cấp dữ liệu bổ sung là tự nguyện và dữ liệu này sẽ được sử dụng để phục vụ riêng bạn. Sau khi bạn xác nhận, chúng tôi sẽ lưu địa chỉ email của bạn để gửi bản tin. Cơ sở pháp lý là Điều 6(1)(a) của GDPR.

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận nhận bản tin bất cứ lúc nào bằng cách bấm vào liên kết trong mỗi email có bản tin hoặc liên hệ với nhân viên bảo hộ dữ liệu của chúng tôi.

6.2 Theo dõi bản tin

Chúng tôi sử dụng tập tin chỉ báo, pixel theo dõi và những công nghệ khác để theo dõi và phân tích các tương tác của bạn với bản tin. Dữ liệu này được phân phối đến địa chỉ email của bạn và một ID đã được mã hóa. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để tạo hồ sơ người dùng nhằm cung cấp bản tin dành riêng cho bạn. Hồ sơ người dùng sẽ dựa trên các tương tác của bạn với bản tin, Dịch vụ cũng như các website và ứng dụng của bên thứ ba.

Bạn có thể từ chối việc này bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký có trong mỗi email hoặc liên hệ với nhân viên bảo hộ dữ liệu của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không thể theo dõi bản tin nếu bạn vô hiệu hóa tùy chọn xem hình ảnh theo mặc định trong ứng dụng email. Trong trường hợp này, bản tin sẽ không được hiển thị đầy đủ và bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng. Nếu bạn hiển thị hình ảnh theo cách thủ công, quy trình theo dõi sẽ diễn ra.

7. Các chức năng cụ thể của Dịch vụ

7.1 Tài khoản người dùng trivago

Bạn có thể tạo tài khoản người dùng trivago. Nếu tạo tài khoản người dùng trivago, bạn sẽ có quyền truy cập riêng được mật khẩu bảo vệ, có thể xem và quản lý dữ liệu bạn đã lưu trữ trong tài khoản. Việc tạo tài khoản người dùng trivago là tự nguyện nhưng trong các trường hợp nhất định bạn bắt buộc phải có tài khoản để sử dụng đầy đủ chức năng của một số Dịch vụ.

Nếu bạn tạo tài khoản người dùng trivago, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản tin và những nội dung tiếp thị trực tiếp khác. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin hoặc xóa tài khoản người dùng trivago bất kỳ lúc nào.

Bạn có thể quản lý, chỉnh sửa và xóa mọi thông tin trong tài khoản người dùng trivago của mình. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là Điều 6(1)(a), (b) và (f) của GDPR.

7.2 Business Studio và Hotel Manager

Nếu sử dụng Business Studio hoặc Hotel Manager, bạn sẽ nhận được tài khoản riêng có mật khẩu bảo vệ và bạn có thể xem cũng như quản lý dữ liệu được lưu trữ trong tài khoản đó. Với các quản lý khách sạn có tài khoản Business Studio/Hotel Manager của trivago, chúng tôi có thể sẽ liên hệ qua điện thoại và thông báo về các tính năng mới hoặc bổ sung của công cụ. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là Điều 6(1)(b) và (f) của GDPR.

7.3 trivago Express Booking hay đặt phòng một lần bấm

Khi bạn dùng chức năng trivago Express Booking hay đặt phòng một lần bấm, bạn có thể chọn tạo tài khoản người dùng trivago và lưu trữ dữ liệu cá nhân cung cấp cho chúng tôi để sau này bạn có thể sử dụng dữ liệu cá nhân đó đặt phòng khách sạn khác, giúp quá trình đặt phòng dễ dàng hơn. Khi bạn quyết định đặt phòng của một khách sạn, chúng tôi sẽ gửi tới khách sạn đó dữ liệu cá nhân của bạn cần thiết cho đặt phòng để khách sạn xử lý đặt phòng của bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là Điều 6(1)(b) của GDPR. Cơ sở pháp lý cho việc truyền dữ liệu cá nhân bên ngoài Liên minh châu Âu là Điều 49(1)(b).

7.4 Liên kết bên ngoài

Nếu Dịch vụ liên kết bạn với các website hoặc Ứng dụng khác, các liên kết mới mở đó sẽ không hoạt động theo Thông báo bảo mật này. Bạn nên kiểm tra các chính sách bảo mật đăng tải trên các website hoặc Ứng dụng khác đó để hiểu rõ quy trình họ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

8. Sử dụng plug-in xã hội

Website này sử dụng các plug-in xã hội của nhà cung cấp.

Các plug-in này thu thập dữ liệu từ bạn rồi truyền đến máy chủ của nhà cung cấp tương ứng. Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ, theo đó nếu không có sự chấp thuận của bạn, các nhà cung cấp plug-in tương ứng sẽ không thể thu thập dữ liệu của bạn. Ban đầu, khi bạn truy cập một website có kết nối với các plug-in, các plug-in đó sẽ được vô hiệu hóa. Plug-in sẽ không được kích hoạt cho đến khi bạn bấm vào biểu tượng tương ứng và việc bấm vào biểu tượng đó có nghĩa là bạn chấp thuận để dữ liệu của mình được truyền tới nhà cung cấp tương ứng. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng plug-in là Điều 6(1)(a) của GDPR.

Sau khi được kích hoạt, các plug-in cũng sẽ thu thập thông tin có thể nhận dạng cá nhân, như địa chỉ IP, rồi gửi đến mạng của plug-in xã hội tương ứng. Ngoài ra, các plug-in xã hội đã kích hoạt cũng sẽ thiết lập một cookie với mã định danh duy nhất khi bạn truy cập website tương ứng. Cookie này cho phép mạng của plug-in xã hội tạo ra các hồ sơ về hành vi của người dùng. Quy trình này diễn ra ngay cả khi bạn không phải thành viên mạng của plug-in xã hội. Nếu bạn là thành viên mạng của plug-in xã hội và đăng nhập vào website trong khi truy cập, dữ liệu và thông tin về lần truy cập đó có thể sẽ được liên kết với hồ sơ của bạn trên mạng của plug-in xã hội. Chúng tôi không chi phối phạm vi chính xác của việc mạng plug-in xã hội xử lý dữ liệu của bạn. Để biết thêm thông tin về phạm vi, tính chất, mục đích của việc xử lý dữ liệu cũng như các quyền và tùy chọn thiết lập để bảo vệ quyền riêng tư, vui lòng xem các thông báo bảo hộ thông tin của nhà cung cấp mạng xã hội tương ứng. Các thông báo này có tại những địa chỉ sau:

9. Kết nối Facebook

Bạn có thể tham gia và đăng nhập qua tài khoản Facebook. Nếu bạn tham gia qua Facebook, Facebook sẽ đề nghị bạn cho phép tiết lộ một số dữ liệu trong tài khoản Facebook của bạn cho chúng tôi. Các dữ liệu này có thể bao gồm tên, họ và địa chỉ email của bạn để phục vụ cho việc xác thực danh tính và giới tính, cũng như địa điểm chung, liên kết tới hồ sơ Facebook, múi giờ, ngày sinh, ảnh hồ sơ, thông tin bạn bấm “Thích” và danh sách bạn bè của bạn.

Dữ liệu này sẽ được Facebook thu thập và truyền cho chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát những thông tin chúng tôi nhận từ Facebook thông qua các cài đặt bảo mật trong tài khoản Facebook.

Các dữ liệu này sẽ được sử dụng để thiết lập, cung cấp và cài đặt riêng tài khoản của bạn. Cơ sở pháp lý là điều 6 đoạn 1 a, b và f của GDPR.

Nếu bạn tham gia với chúng tôi qua Facebook, tài khoản của bạn sẽ được tự động kết nối với tài khoản Facebook và thông tin về các hoạt động của bạn trên website của chúng tôi, nếu phù hợp, sẽ được chia sẻ trên Facebook và đăng trên dòng thời gian cũng như bảng tin của bạn.

10. Sử dụng cookie

Cookie sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn trong quá trình bạn sử dụng website. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng và gán vào trình duyệt bạn sử dụng và thông qua đó, nơi cookie được thiết lập sẽ tích lũy được một số thông tin nhất định. Mục đích của cookie là giúp website thân thiện với người dùng hơn và hiệu quả hơn nói chung. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để có thể nhận dạng bạn trong các lần truy cập tiếp theo.

Dưới đây là các loại cookie mà website này sử dụng cùng với thông tin về phạm vi và chức năng của các cookie đó:

10.1 Cookie tạm thời

Các cookie này sẽ tự động được xóa bỏ khi bạn đóng trình duyệt. Cookie theo phiên làm việc nói riêng cũng không ngoại lệ. Cookie theo phiên làm việc lưu “ID phiên làm việc”, qua đó các yêu cầu khác nhau từ trình duyệt của bạn có thể được gán cho phiên làm việc chung Như vậy, thiết bị của bạn sẽ tiếp tục được nhận diện khi bạn trở lại website của chúng tôi. Cookie theo phiên làm việc sẽ được xóa bỏ khi bạn thoát hoặc đóng trình duyệt.

10.2 Cookie dài hạn

Các cookie này sẽ được tự động xóa bỏ sau một khoảng thời gian định trước, tùy thuộc vào loại cookie. Bạn có thể xóa cookie trong phần cài đặt về bảo mật trình duyệt bất cứ lúc nào.

10.3 Flash cookie

Các Flash cookie mà website sử dụng không được thu thập qua trình duyệt mà qua plug-in Flash. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các đối tượng lưu trữ HTML5 được lưu trữ trên thiết bị đầu cuối của bạn. Các đối tượng này lưu những dữ liệu cần thiết độc lập với trình duyệt bạn sử dụng và không có ngày hết hạn tự động. Nếu không muốn Flash cookie được xử lý, bạn phải cài đặt add-on phù hợp như "Privacy Badger” cho Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) hoặc Adobe Flash Killer Cookie cho Google Chrome. Bạn có thể cài đặt trình duyệt ở chế độ riêng tư để ngăn việc sử dụng các đối tượng lưu trữ HTML5. Bên cạnh đó, bạn cũng nên xóa thủ công các cookie và lịch sử trình duyệt một cách thường xuyên.

10.4 Chặn cookie

Bạn có thể thiết lập cấu hình cho trình duyệt và cài đặt Ứng dụng theo ý muốn cũng như, ví dụ, từ chối chấp nhận cookie của bên thứ ba hoặc mọi cookie. Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, có khả năng bạn sẽ không thể sử dụng tất cả chức năng của website.

10.5 Thời gian lưu trữ

Thời gian lưu trữ của các cookie là khác nhau và có thể được truy cập bằng trình duyệt của bạn.

11. Phân tích

Chúng tôi sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau để phân tích tương tác của người dùng với Dịch vụ, chẳng hạn như số lượng người dùng truy cập Dịch vụ, thông tin nào được yêu cầu nhiều nhất và cách người dùng tương tác với Dịch vụ. Dữ liệu chúng tôi thu thập bao gồm website giới thiệu, các trang phụ trên Dịch vụ mà người dùng truy cập cũng như tần suất và thời gian người dùng xem trang. Việc này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của người dùng đối với Dịch vụ cũng như nâng cao Dịch vụ. Chúng tôi sử dụng dữ liệu đã được mã hóa. Cơ sở pháp lý cho việc này là Điều 6(1)(f) của GDPR.

11.1 Google Analytics

Website này sử dụng Google Analytics, dịch vụ phân tích web của Google Inc. Chế độ hoạt động Universal Analytics cũng được đưa vào quá trình sử dụng. Chế độ này cho phép gán dữ liệu, phiên làm việc và hoạt động tương tác trên nhiều thiết bị cho một ID người dùng bí danh, từ đó phân tích hoạt động của người dùng trên các thiết bị.

Google Analytics sử dụng các cookie cho phép phân tích quá trình bạn sử dụng website. Thông tin tạo bởi cookie trong quá trình bạn sử dụng website này về cơ bản sẽ được truyền tới máy chủ Google ở Mỹ và lưu trữ tại đó. Tuy nhiên, nếu chế độ ẩn danh IP được kích hoạt trên website này, địa chỉ IP của bạn sẽ được rút ngắn trước trong các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc các quốc gia khác tham gia Thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu Âu. Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ mới được truyền tới máy chủ Google ở Mỹ và rút ngắn tại đó. Trong trường hợp sử dụng Google Analytics, địa chỉ IP truyền từ trình duyệt của bạn sẽ không được hợp nhất với các dữ liệu Google khác. Google sẽ sử dụng thông tin này theo chỉ dẫn của công ty điều hành website để đánh giá việc bạn sử dụng website, từ đó lập báo cáo về hoạt động trên website cũng như xử lý các dịch vụ khác kết nối với website và việc sử dụng Internet cho công ty điều hành website. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong xử lý dữ liệu cũng hướng tới các mục đích này. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng Google Analytics là điều 6, đoạn 1 f của GDPR. Các dữ liệu do chúng tôi gửi và có kết nối với cookie, thông tin người dùng (như ID người dùng) và ID quảng cáo sẽ được xóa bỏ sau 14 tháng kể từ lần cuối cùng bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các dữ liệu đã hết thời hạn lưu trữ sẽ được tự động xóa bỏ mỗi tháng một lần. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các điều khoản & điều kiện sử dụng và hoạt động bảo vệ dữ liệu tại đây>.

Bạn có thể ngăn việc lưu trữ cookie qua cài đặt phù hợp trong phần mềm trình duyệt; tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu làm vậy, có khả năng bạn sẽ không thể sử dụng tất cả chức năng của website ở mức tối đa. Bạn cũng có thể tải xuống và cài đặt phần mềm này để ngăn Google thu thập và xử lý các dữ liệu tạo bởi cookie và có liên quan đến việc bạn sử dụng website (kể cả địa chỉ IP của bạn). Các cookie không tham gia sẽ ngăn việc thu thập dữ liệu khi bạn truy cập website này trong tương lai. Nếu muốn ngăn Universal Analytics thu thập dữ liệu trên nhiều thiết bị khác nhau, bạn phải chọn không tham gia trên mọi hệ thống đang sử dụng. Bạn có thể bấm vào đây để thiết lập cookie không tham gia: Vô hiệu hóa Google Analytics.

11.2 Hotjar

Dữ liệu được thu thập và lưu trữ nhằm mục đích tối ưu hóa trong dịch vụ này nhờ các công nghệ từ Hotjar Ltd. Các dữ liệu này có thể được sử dụng để tạo hồ sơ sử dụng dưới dạng bí danh. Các cookie có thể được sử dụng vào mục đích này. Dữ liệu thu thập bằng công nghệ của Hotjar không được sử dụng vào mục đích nhận dạng riêng khách truy cập website này và sẽ không được hợp nhất với thông tin có thể nhận dạng cá nhân về đối tượng mang bí danh mà không có sự chấp thuận rõ ràng của cá nhân có liên quan. Bạn có thể chọn từ chối sử dụng Hotjar tại đây.

11.3 Phản hồi

Chúng tôi đặt mục tiêu không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ. Vì vậy, chúng tôi sử dụng ‘Usabilla’ của Usabilla B.V., Amsterdam, Hà Lan để thực hiện khảo sát người dùng. Dịch vụ này sử dụng một cookie thiết lập kết nối trực tiếp đến máy chủ Usabilla để truyền và xử lý một số thông tin về người dùng. Chúng tôi xử lý thông tin của bạn hoàn toàn ở dạng ẩn danh. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách bảo mật của Usabilla tại https://usabilla.com/privacy/.

12. Quảng cáo

Các đối tác quảng cáo của chúng tôi và chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện quảng cáo cá nhân hóa và không cá nhân hóa trên Dịch vụ của chúng tôi, dịch vụ mạng xã hội và trên các website của bên thứ ba cho sản phẩm của chúng tôi và sản phẩm của bên thứ ba. Để làm việc này, chúng tôi sử dụng cookie, các công nghệ khác cũng như trao đổi quảng cáo trực tuyến và mạng lưới quảng cáo. Khi bạn chấp thuận sử dụng cookie quảng cáo và tiếp thị, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết về các tương tác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi cho các đối tác quảng cáo để họ có thể sử dụng thông tin này thực hiện quảng cáo cá nhân hóa. Nếu bạn không chấp thuận sử dụng cookie quảng cáo và tiếp thị, bên thứ ba vẫn có thể hiển thị quảng cáo cho bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, tuy nhiên đây sẽ không phải là quảng cáo cá nhân hóa.

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi cung cấp tùy chọn không tham gia (chi tiết bên dưới) để bạn có thể từ chối việc họ sử dụng dữ liệu của bạn để quảng cáo. Bạn cũng có thể chọn không tham gia đối với một số quảng cáo bằng cách sử dụng các liên kết sau:

Ngoài ra, bạn có thể ngăn việc thiết lập cookie trong cài đặt trình duyệt và Ứng dụng hoặc không chấp thuận sử dụng cookie tiếp thị và quảng cáo.

Chúng tôi làm việc với các đối tác quảng cáo sau đây (các liên kết sẽ cung cấp thêm thông tin về họ, chính sách bảo mật của họ và các giải pháp chọn không tham gia): Adara, AppNexus, Criteo, Google Ad Manager, Google DoubleClick, Intent Media, OpenX, RTB House, Sojern, TradeTracker.

12.1 Google AdWords và Theo dõi chuyển đổi

Chúng tôi đặt các quảng cáo hiển thị Google AdWords và sử dụng Theo dõi chuyển đổi của Google cho mục đích quảng cáo trực tuyến cá nhân hóa dựa trên sở thích và vị trí.

Quảng cáo được hiển thị dựa trên yêu cầu tìm kiếm trên các website trong mạng lưới quảng cáo của Google.

Khi người dùng bấm vào một quảng cáo, Google sẽ đưa một cookie vào thiết bị của người dùng đó. Để biết thêm thông tin về công nghệ cookie được sử dụng, vui lòng xem các tuyên bố của Google về số liệu thống kê websitechính sách bảo mật dữ liệu của họ.

Nhờ sử dụng công nghệ này, Google và chúng tôi, với tư cách khách hàng của họ, sẽ nhận được thông tin về việc người dùng bấm vào một quảng cáo và được chuyển hướng tới website của chúng tôi. Thông tin có được theo phương thức này chỉ được dùng vào mục đích phân tích dữ liệu thống kê liên quan đến việc tối ưu hóa quảng cáo. Chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào cho phép nhận dạng cá nhân khách truy cập. Số liệu thống kê mà Google cung cấp cho chúng tôi bao gồm tổng số người dùng đã bấm vào một trong các quảng cáo và, nếu có thể, cả việc họ có được chuyển hướng tới trang nằm trên website có tag chuyển đổi của chúng tôi hay không. Với những số liệu này, chúng tôi có thể theo dõi các cụm từ tìm kiếm dẫn đến nhiều lượt bấm quảng cáo nhất và những quảng cáo thúc đẩy người dùng liên hệ với chúng tôi qua mẫu liên hệ.

Nếu không muốn, bạn có thể ngăn việc lưu trữ các cookie cần thiết cho công nghệ này qua, ví dụ, cài đặt trong trình duyệt hoặc Ứng dụng. Khi đó, thông tin truy cập của bạn sẽ không được đưa vào số liệu thống kê người dùng.

Bạn cũng có thể chọn loại hình quảng cáo Google hoặc vô hiệu hóa quảng cáo dựa theo sở thích trên Google qua cài đặt quảng cáo. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ không tham gia của Network Advertising Initiative để ngăn bên thứ ba sử dụng cookie.

12.2 Tiếp thị lại động của Google

Chúng tôi sử dụng chức năng tiếp thị lại động của Google AdWords trên website. Với công nghệ này, chúng tôi có thể đặt các quảng cáo được tạo tự động có định hướng theo nhóm mục tiêu sau khi bạn truy cập website. Quảng cáo được định hướng theo các sản phẩm và dịch vụ mà bạn bấm vào trong lần gần nhất bạn truy cập website của chúng tôi.

Google sử dụng cookie để tạo quảng cáo dựa trên sở thích. Trong quá trình này, Google thường lưu trữ các thông tin như yêu cầu web, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, và ngày giờ bạn yêu cầu. Thông tin này chỉ nhằm mục đích liên kết trình duyệt web với một thiết bị cụ thể và không thể sử dụng vào mục đích nhận dạng cá nhân.

Nếu không muốn nhận quảng cáo dựa trên người dùng từ Google, bạn có thể tắt tùy chọn đặt quảng cáo qua cài đặt quảng cáo của Google.

Để biết thêm thông tin về cách các cookie của Google được sử dụng, vui lòng tham khảo tuyên bố bảo mật của Google.

12.3 Custom Audiences cho nhóm sản phẩm Facebook

Sản phẩm Facebook Custom Audiences (Facebook Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304) cho Facebook và Instagram cũng được sử dụng trong quảng cáo trực tuyến dựa trên thực tế sử dụng. Giá trị tổng kiểm không thể đảo ngược và không thể nhận dạng cá nhân (tổng kiểm tra) về cơ bản được tạo bởi dữ liệu sử dụng của bạn, và có thể được truyền tới Facebook nhằm mục đích phân tích cũng như tiếp thị. Trong quá trình này, một cookie của Facebook sẽ được thiết lập. Khi đó, thông tin về các hoạt động của bạn trên website (như hành vi lướt web, các trang phụ bạn truy cập, v.v.) sẽ được thu thập. Địa chỉ IP của bạn được lưu trữ và sử dụng vào mục đích điều chỉnh theo địa lý.

Để biết thêm thông tin về mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu, quy trình xử lý và sử dụng dữ liệu sau đó cũng như các cài đặt bảo mật, vui lòng xem chính sách bảo mật của FacebookInstagram.

13. Truyền dữ liệu

Khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu bên ngoài Liên minh châu Âu/Khu vực kinh tế châu Âu, chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp như các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn được Liên minh châu Âu thông qua hoặc quyết định về sự thỏa đáng của Liên minh châu Âu trong việc truyền và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bên ngoài Liên minh châu Âu.

14. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật phòng ngừa về mặt kỹ thuật và hoạt động trên quy mô lớn nhằm bảo vệ dữ liệu của bạn không bị mất, thao túng, phá hủy hoặc truy cập bởi những người không được phép, dù vô tình hay cố ý. Các biện pháp bảo mật của chúng tôi được xem xét thường xuyên và cập nhật theo sự phát triển của công nghệ.

15. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho tới khi điều này còn cần thiết để bạn sử dụng Dịch vụ đồng thời nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn và tuân thủ luật pháp. Chúng tôi sẽ ẩn danh và/hoặc tổng hợp dữ liệu của bạn nếu chúng tôi định sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích thống kê phân tích trong thời gian dài hơn.

16. Tín hiệu không theo dõi và các cơ chế tương tự

Chúng tôi không hành động để đáp lại những tín hiệu này vì không có tiêu chuẩn nào được áp dụng.

Cập nhật lần cuối vào tháng 9 năm 2020