Điều khoản và Điều kiện

trivago là một công cụ tìm kiếm khách sạn, cung cấp cho người dùng thông tin chỗ ở (khách sạn, nhà nghỉ, etc.), khu vực du lịch và dịch vụ liên quan.

1. Phạm vi dịch vụ

1.1. Các điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi thường xuyên và áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi được trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp (tức là thông qua bên thứ ba) qua mạng Internet, trên các thiết bị di động, qua email hoặc qua điện thoại.

1.2.Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, cũng như Chính sách quyền riêng tư, bao gồm cách sử dụng cookie.

2. Hợp đồng và Dịch vụ

2.1. Trên trang web trivago, bạn có thể so sánh các dịch vụ của bên thứ ba thông qua hệ thống trivago.

2.2 trivago không phải là nhà cung cấp các dịch vụ được so sánh. Dịch vụ của trivago chỉ có khả năng so sánh các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi bên thứ ba. Đặc biệt, không có hợp đồng dịch vụ du lịch được thực hiện thông qua việc sử dụng trang chủ của trivago căn cứ theo điều § 651 của Bộ luật Dân sự Đức.

2.3. Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa khách sạn và người sử dụng.

3. trivago Community và khu vực cho thành viên

3.1. Người dung có quyền tham gia trivago Community (Cộng đồng trivago) và tạo một tài khoản thành viên trong khu vực dành cho Thành viên. Người dùng đã đăng ký tham gia trivago Community có thể xuất bản những thông tin và nội dung của mình, đồng thời có thể tham gia vào sự phát triển của công ty bằng cách tham gia vào các chức năng hành chính. Người dùng không đăng ký có thể đọc những thông tin này miễn phí.

3.2. Sử dụng Khu vực thành viên của trivago giúp bạn quản trị và lưu trữ các kết quả tìm kiếm. Để có thể tạo tài khoản, người dùng cần cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài Tên sử dụng, không một thông tin nào khác được hiển thị. Để biết thêm thông tin vui lòng xem đường dẫn về Quyền riêng tư. Khi xóa tài khoản, tất cả các dữ liệu người dùng sẽ được xóa vĩnh viễn.

3.3. Một người dùng không thể đăng ký nhiều lần. Người dùng chịu trách nhiệm cho sự chính xác và đầy đủ của các thông tin cá nhân của họ.

3.4.Người dùng phải chịu trách nhiệm cho tính bảo mật của các thông tin tài khoản, đặc biệt là mật khẩu. Người dùng cũng đồng thời chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản của mình trong trivago và các bên thứ 3. Người dùng không nên tiết lộ các thông tin này với bên thứ 3.

3.5.Trong trường hợp xảy ra việc sử dụng trái phép các dịch vụ của trivago với tên đăng nhập và mật khẩu sai, người dùng đã đăng ký phải thông báo cho trivago ngay lập tức.

4. Riêng tư, Quảng cáo qua Email

4.1. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân do người dùng cung cấp được trivago ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, trivago nỗ lực để đảm bảo tuân thủ việc bảo vệ dữ liệu. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

4.2. trivago thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (sau đây được gọi là "dữ liệu") chỉ khi chúng tôi được bạn đồng ý hoặc do yêu cầu pháp luật để thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu của bạn.

4.3. trivago chỉ thu thập, xử lý hoặc sử dụng các dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện các dịch vụ được cung cấp từ trivago và/hoặc việc sử dụng, hoạt động của trang web/ứng dụng.

4.4. Nếu người dùng đã đồng ý nhận thông tin về trivago trong quá trình đăng ký vào Cộng đồng hoặc tại một thời điểm khác trong lúc sử dụng dịch vụ của trivago, người dùng sẽ định kỳ nhận được thông tin sản phẩm. Điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào bằng cách trao đổi bằng văn bản hoặc qua email. Sự đồng ý được xác nhận sau khi email xác nhận từ trivago được gửi đi. Bằng cách nhấp vào liên kết trong email, bạn đã đăng ký nhận bản tin.

5. Nghĩa vụ sử dụng

5.1. Người sử dụng có trách nhiệm đối với nội dung (văn bản, hình ảnh, đánh giá, liên kết,v.v..) họ tải lên trivago. Họ đảm bảo rằng họ có tất cả các quyền đối với nội dung mà họ xuất bản trên trivago và do đó không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

5.2. Người dùng phải bảo đảm không tạo ra các nội dung

  • là quảng cáo giả danh đánh giá,
  • không liên quan đến hạng mục được đánh giá,
  • không khách quan hoặc cố tình không đúng sự thật,
  • vô đạo đức, khiêu dâm hoặc các hình thức xúc phạm khác,
  • xâm phạm các quyền của bên thứ ba có đăng ký bản quyền,
  • vi phạm pháp luật hoặc cấu thành tội phạm hình sự,
  • chứa virus hay các chương trình máy tính có thể làm hỏng phần mềm hoặc phần cứng hoặc có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng máy vi tính,
  • là thư khảo sát hoặc chuỗi thư,
  • nhằm mục đích thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân từ người dùng khác, đặc biệt là cho các mục đích thương mại.

5.3. Người dùng cam kết không sử dụng các chương trình hoặc các chức năng để cài đặt tự động hiển thị trang web hoặc nội dung khác trên trivago.

5.4. Nếu có vi phạm các điều khoản và điều kiện, trivago có quyền loại bỏ nội dung mà không cần khai báo lý do, giữ lại chi phí thu được trong Cộng đồng trivago và cấm thành viên vĩnh viễn. Quyền công tố của hành vi phạm tội không bị ảnh hưởng.

6. Chấm dứt

6.1.trivago có quyền chấm dứt việc truy cập của người dùng và xóa đăng ký của họ trong khoảng thời gian một tuần sau khi nhận được thông tin liên quan qua email về việc sử dụng không phù hợp của trang web. Người sử dụng cũng có thể chấm dứt việc truy cập của mình và đăng ký trong cùng kỳ hạn.

Quyền chấm dứt ngay lập tức với lý do chính đáng vẫn không bị ảnh hưởng.

7.Trách nhiệm pháp lý

7.1. trivago không chịu trách nhiệm về tính chính xác,chất lượng, đầy đủ hoặc độ tin cậy của nội dung được cung cấp bởi người sử dụng và / hoặc các trang web đặt phòng. Đặc biệt, không có lời khuyên hoặc thông tin nào từ trivago liên quan đến việc lựa chọn phòng.

7.2. Mọi thoả thuận phát sinh qua dịch vụ này là giữa người sử dụng và các trang web đặt phòng trivago ký kết hợp đồng bên ngoài tương ứng. Cụ thể, trivago không bao giờ hành động như một tổ chức hoặc cơ quan du lịch. Các điều khoản và điều kiện của các tổ chức hoặc cơ quan du lịch tương ứng đặc biệt liên quan đến quyền hủy bỏ và rút lui, được áp dụng riêng. Người dùng liên lạc để đặt chỗ và thanh toán, cũng như các câu hỏi về hợp đồng với công ty đặt phòng tương ứng. trivago vẫn không liên quan trong những thỏa thuận hợp đồng hoặc thỏa thuận và tuyên bố giữa người sử dụng trivago và trang web đặt phòng bên ngoài tương ứng.

7.3. trivago không xác minh tính chính xác của nội dung tải lên bởi các trang web đặt phòng hoặc thành viên của Cộng đồng. Nội dung này được cung cấp bởi các trang web đặt phòng/cộng đồng công bố trên trang web của chúng tôi với tham chiếu đến các khách sạn tương ứng. trivago không tác động đến thông tin này (trong hình ảnh, ý kiến, đánh giá, vv). Việc công bố các nội dung và báo cáo trên trivago mà người dùng tạo ra không phản ánh quan điểm của trivago, đặc biệt, trivago không tự nhận những nội dung này là của mình.

7.4. Đặc biệt, liên kết, banner quảng cáo, thông tin về chỗ ở, khu du lịch hoặc các nhà cung cấp v.v..được cung cấp bởi các trang web đặt phòng và các thành viên cộng đồng và không đại diện cho các khuyến nghị hoặc thông tin từ trivago. Vì lý do kỹ thuật, cập nhật giá chúng tôi nhận được từ các trang web đặt phòng không được thực hiện trong thời gian thực. Do đó có thể là giá xuất hiện trên các trang web đặt phòng không tương ứng với giá niêm yết trên trivago. trivago không đảm bảo tính chính xác của thông tin, cụ thể là giá cả và mức độ sẵn sàng.

7.5.trivago không chịu trách nhiệm cho các trục trặc kỹ thuật mà nguyên nhân không trong phạm vi trách nhiệm của trivago hoặc các thiệt hại bất khả kháng. trivago không đảm bảo khả năng liên tục của dữ liệu và có thể thực hiện bảo trì kỹ thuật trong một khoảng thời gian tự do lựa chọn.

8. Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện

Các điều khoản và điều kiện hiện nay áp dụng khi sử dụng trivago. Thành viên nhận được thông báo về những thay đổi qua email. Người dùng có thể tải về và in các điều khoản và điều kiện hiện tại trên hệ thống máy tính của mình.

9. Luật áp dụng và Nơi có Thẩm quyền

Pháp luật của nước Cộng hòa Liên bang Đức được áp dụng. Đối với người kinh doanh, cá nhân không có quyền hạn ở Đức, Düsseldorf áp dụng như là nơi có thẩm quyền. Nếu không, thẩm quyền pháp lý được áp dụng.

Bản dịch tiếng Đức được ưu tiên.