New Palace Bac Lieu

36 Tran Quang DieuBạc LiêuViệt Nam
Khách sạn