Khách sạn Saigon 237 Pham Ngu Lao (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Khách sạn Saigon 237 Pham Ngu Lao (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Thông tin

Tiện nghi hàng đầu

  Địa điểm

  Tiện nghi phòng nghỉ

  Chính sách vệ sinh

   Destinations nearby Saigon 237 Pham Ngu Lao

   Other destinations close to Saigon 237 Pham Ngu Lao

   Explore nearby attractions