Khách sạn tại Singapore (Singapore)

  11.131.374 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:17 thg 4 - 18 thg 4
 1. 3.254.583 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:11 thg 5 - 12 thg 5
 2. 2.118.189 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:11 thg 7 - 12 thg 7
  2.401.487 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:9 thg 6 - 10 thg 6
  5.747.921 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:19 thg 8 - 20 thg 8
 3. 3.576.597 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:6 thg 6 - 7 thg 6
  3.935.458 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:13 thg 6 - 14 thg 6
  2.496.809 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:8 thg 7 - 9 thg 7
 4. 2.389.471 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:9 thg 6 - 10 thg 6
 5. 2.500.280 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:24 thg 6 - 25 thg 6

Khách sạn tại Singapore

Tìm khách sạn giá rẻ ở Singapore, Singapore. Tìm và so sánh giá từ nơi lưu trú để nhận giá lý tưởng với trivago

 • Tìm kiếm trực tuyến toàn diện cho Singapore
 • Tìm khách sạn giá rẻ tại Singapore!
 • Đặt phòng giá lý tưởng!

Thuộc danh sách Hotels hàng đầu ở Singapore

 • 7.849.022 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:9 thg 4 - 10 thg 4
  6.191.692 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:6 thg 7 - 7 thg 7
  7.612.718 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:28 thg 8 - 29 thg 8
 • 3.824.115 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:23 thg 4 - 24 thg 4
 • 3.916.234 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:16 thg 6 - 17 thg 6
 • 3.596.623 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:23 thg 6 - 24 thg 6
  1.441.319 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:2 thg 6 - 3 thg 6
  1.464.549 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:13 thg 5 - 14 thg 5
 • 1.464.549 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:15 thg 5 - 16 thg 5

Our top-rated cheap hotels in Singapore

  6.742.800 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:6 thg 7 - 7 thg 7
  4.939.415 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:6 thg 7 - 7 thg 7
  3.018.814 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:28 thg 4 - 29 thg 4
  1.230.915 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:15 thg 4 - 16 thg 4
 • 2.356.629 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:22 thg 5 - 23 thg 5
 • 2.148.895 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:27 thg 8 - 28 thg 8
  2.266.914 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:13 thg 3 - 14 thg 3
  2.007.380 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:15 thg 4 - 16 thg 4
 • 964.173 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:24 thg 7 - 25 thg 7

Khách sạn Singapore

Các khách sạn có thể bạn quan tâm...

Quận - Singapore

Thắng cảnh tại Singapore

Điểm đến hàng đầu

Điểm đến hàng đầu