Nơi lưu trú ở Singapore gần Đường Orchard (Singapore, Singapore)

 1. 5.593.971 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:20 thg 6 - 21 thg 6
 2. 7.040.224 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:9 thg 6 - 10 thg 6
 3. 16.058.521 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 3 - 13 thg 3
 4. 4.852.993 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:31 thg 7 - 1 thg 8
  6.480.694 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:9 thg 7 - 10 thg 7
  5.130.893 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:17 thg 5 - 18 thg 5
 5. 6.099.680 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:7 thg 5 - 8 thg 5
 6. 3.661.727 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:16 thg 5 - 17 thg 5
 7. 3.566.606 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:14 thg 4 - 15 thg 4
 8. 3.661.194 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:15 thg 8 - 16 thg 8

Đường Orchard (Singapore, Singapore)

 • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
 • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
 • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

Khách sạn gần Đường Orchard

 • 9.028.155 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:9 thg 6 - 10 thg 6
 • 5.907.575 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:1 thg 5 - 2 thg 5
 • 5.217.754 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:24 thg 3 - 25 thg 3
 • 5.535.354 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:17 thg 5 - 18 thg 5
 • 5.591.840 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:17 thg 5 - 18 thg 5
 • 795.599 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:2 thg 4 - 3 thg 4
 • 3.400.879 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:18 thg 5 - 19 thg 5

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại Đường Orchard