Khách sạn Singapore, Singapore gần 313 at somerset | www.trivago.vn

Nơi lưu trú ở Singapore gần 313 at somerset (Singapore, Singapore)

313 at somerset (Singapore, Singapore)

  • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
  • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
  • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

313 Orchard Road , 238895
Điện thoại: +65(6496)9313 | 

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại 313 at somerset