Nơi lưu trú ở Singapore gần Chinese Garden Metro Station (Singapore, Singapore)

 1. 3.438.860 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:23 thg 3 - 24 thg 3
 2. Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 3. 2.149.719 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:15 thg 5 - 16 thg 5
 4. 1.933.181 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:17 thg 6 - 18 thg 6
 5. 2.846.832 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:28 thg 6 - 29 thg 6
 6. Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 7. 3.784.100 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:16 thg 3 - 17 thg 3
 8. Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 9. 2.116.548 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:10 thg 4 - 11 thg 4
 10. Chọn ngày để xem giá và lượng phòng

Chinese Garden Metro Station (Singapore, Singapore)

 • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
 • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
 • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ


Khách sạn gần Chinese Garden Metro Station

 • 6.383.612 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:5 thg 5 - 6 thg 5
 • 4.929.944 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:3 thg 4 - 4 thg 4
 • 8.059.655 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:5 thg 4 - 6 thg 4
 • 3.581.361 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:4 thg 8 - 5 thg 8
 • 3.718.820 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:31 thg 5 - 1 thg 6
 • 3.348.636 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:23 thg 6 - 24 thg 6
 • 2.640.378 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:14 thg 4 - 15 thg 4
 • Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 • Chọn ngày để xem giá và lượng phòng

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại Chinese Garden Metro Station