Số nơi lưu trú tìm được: 0
Số trang web đặt phòng đã tìm: 0
Đang so sánh giá phòng từ nhiều trang web...
Số nơi lưu trú tìm được: 0
Số trang web đặt phòng đã tìm: 0

Nơi lưu trú ở Singapore gần Peranakan Museum (Singapore, Singapore)

Đang tải

Peranakan Museum (Singapore, Singapore)

  • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
  • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
  • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

39 Armenian Street , 179941
Điện thoại: +65(6332)7591 | Fax: +65(6883)0732  | 

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại Peranakan Museum