Nơi lưu trú ở Singapore gần City Hall Metro Station (Singapore, Singapore)

  7.173.868 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 1. 8.628.597 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:29 thg 4 - 30 thg 4
  8.157.840 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:10 thg 4 - 11 thg 4
 2. 4.832.555 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:14 thg 4 - 15 thg 4
 3. 19.347.471 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:2 thg 6 - 3 thg 6
  5.563.635 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
  3.991.350 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:24 thg 3 - 25 thg 3
 4. 3.180.130 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 5. 2.547.501 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:25 thg 2 - 26 thg 2
 6. 8.538.638 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:23 thg 3 - 24 thg 3

City Hall Metro Station (Singapore, Singapore)

 • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
 • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
 • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ


Khách sạn gần City Hall Metro Station

 • 12.896.987 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:4 thg 8 - 5 thg 8
 • 4.217.706 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:2 thg 6 - 3 thg 6
  7.540.071 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:18 thg 8 - 19 thg 8
 • 3.129.711 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:3 thg 7 - 4 thg 7
  Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 • 2.765.630 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:15 thg 5 - 16 thg 5
 • 2.717.599 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:29 thg 3 - 30 thg 3
 • 2.314.245 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 • 1.890.192 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:26 thg 3 - 27 thg 3

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại City Hall Metro Station