Nơi lưu trú ở Singapore gần City Tour of Singapore (Singapore, Singapore)

 1. 5.599.990 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:22 thg 6 - 23 thg 6
 2. 8.457.967 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:3 thg 7 - 4 thg 7
  6.267.913 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:9 thg 4 - 10 thg 4
 3. Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 4. 11.520.010 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:2 thg 6 - 3 thg 6
 5. 6.056.152 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:16 thg 5 - 17 thg 5
 6. 6.577.593 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:22 thg 6 - 23 thg 6
 7. Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 8. 3.573.931 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 9. 2.536.621 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:17 thg 3 - 18 thg 3

City Tour of Singapore (Singapore, Singapore)

 • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
 • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
 • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

Khách sạn gần City Tour of Singapore

 • 7.749.974 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:5 thg 7 - 6 thg 7
 • 4.809.999 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:4 thg 5 - 5 thg 5
 • Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 • 1.785.639 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:21 thg 8 - 22 thg 8
 • 2.040.389 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:4 thg 8 - 5 thg 8
 • 1.576.797 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:10 thg 3 - 11 thg 3
 • 1.044.741 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:15 thg 3 - 16 thg 3
 • 1.019.266 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 3 - 13 thg 3
 • 1.884.354 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:27 thg 2 - 28 thg 2

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại City Tour of Singapore