Nơi lưu trú ở Singapore gần Mandarin Gallery (Singapore, Singapore)

  5.747.921 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:19 thg 8 - 20 thg 8
 1. 4.531.958 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:31 thg 3 - 1 thg 4
 2. 6.359.107 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:7 thg 5 - 8 thg 5
 3. 7.615.655 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:20 thg 6 - 21 thg 6
 4. 5.132.998 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:6 thg 7 - 7 thg 7
 5. 5.310.559 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:23 thg 4 - 24 thg 4
 6. 3.169.941 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:3 thg 7 - 4 thg 7
 7. 4.810.450 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:16 thg 6 - 17 thg 6
 8. 6.879.509 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:21 thg 6 - 22 thg 6
 9. 3.596.623 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:23 thg 6 - 24 thg 6

Mandarin Gallery (Singapore, Singapore)

 • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
 • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
 • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

333A Orchard Road , 228897
Điện thoại: +65(6831)6363 | 

Khách sạn gần Mandarin Gallery

 • 3.264.196 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:9 thg 4 - 10 thg 4
 • 16.092.684 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 3 - 13 thg 3
  4.939.415 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:6 thg 7 - 7 thg 7
 • 3.916.234 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:16 thg 6 - 17 thg 6
 • 2.685.585 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:20 thg 6 - 21 thg 6
 • 2.356.629 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:22 thg 5 - 23 thg 5
 • 2.500.280 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:24 thg 6 - 25 thg 6
 • 1.627.692 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:10 thg 3 - 11 thg 3

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại Mandarin Gallery