Nơi lưu trú ở Singapore gần đường Beach Road

 1. 4.645.705 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:27 thg 7 - 28 thg 7
  1.426.100 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:25 thg 4 - 26 thg 4
 2. Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 3. 6.595.945 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:13 thg 6 - 14 thg 6
 4. 8.021.243 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:28 thg 4 - 29 thg 4
 5. 1.070.977 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:8 thg 3 - 9 thg 3
  1.289.391 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:21 thg 4 - 22 thg 4
 6. Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 7. 1.830.887 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:6 thg 8 - 7 thg 8
 8. 1.294.464 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:15 thg 4 - 16 thg 4

đường Beach Road (Singapore, Singapore)

 • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
 • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
 • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

City - Beach Road , 189677

Khách sạn gần đường Beach Road

  6.191.692 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:6 thg 7 - 7 thg 7
 • 1.364.954 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:11 thg 7 - 12 thg 7
 • 1.515.281 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:7 thg 5 - 8 thg 5
 • Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 • 2.537.395 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:24 thg 7 - 25 thg 7
 • 1.366.556 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:19 thg 8 - 20 thg 8
 • 1.495.255 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:22 thg 3 - 23 thg 3
 • 2.194.821 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:19 thg 5 - 20 thg 5
 • 1.135.593 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:21 thg 3 - 22 thg 3

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại đường Beach Road