Nơi lưu trú ở Singapore gần Haw Par Villa Metro Station (Singapore, Singapore)

 1. 1.937.383 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:17 thg 6 - 18 thg 6
 2. 2.154.391 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:29 thg 5 - 30 thg 5
 3. 2.732.015 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:26 thg 3 - 27 thg 3
 4. 4.244.955 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:26 thg 2 - 27 thg 2
 5. 3.899.232 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:17 thg 5 - 18 thg 5
 6. Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 7. 1.899.885 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:16 thg 7 - 17 thg 7
 8. 1.876.216 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:28 thg 4 - 29 thg 4
  7.106.750 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:5 thg 5 - 6 thg 5
 9. 8.253.489 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:18 thg 6 - 19 thg 6

Haw Par Villa Metro Station (Singapore, Singapore)

 • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
 • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
 • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ


Khách sạn gần Haw Par Villa Metro Station

  5.107.935 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:26 thg 3 - 27 thg 3
 • 7.933.296 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:21 thg 4 - 22 thg 4
 • 7.245.571 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:14 thg 5 - 15 thg 5
 • 6.591.622 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:25 thg 3 - 26 thg 3
 • 7.398.222 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:16 thg 5 - 17 thg 5
 • 2.458.893 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:7 thg 7 - 8 thg 7
 • 3.453.780 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:21 thg 4 - 22 thg 4
 • 12.047.674 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:26 thg 5 - 27 thg 5
 • Chọn ngày để xem giá và lượng phòng

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại Haw Par Villa Metro Station