Nơi lưu trú ở Singapore gần Images of Singapore (Singapore, Singapore)

 1. 7.233.309 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 2. 3.445.760 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 3. 8.235.592 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:18 thg 6 - 19 thg 6
 4. 11.613.683 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:8 thg 7 - 9 thg 7
 5. 7.382.179 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:16 thg 5 - 17 thg 5
 6. 6.542.034 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 7. 6.320.986 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:13 thg 5 - 14 thg 5
 8. 5.435.464 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:8 thg 3 - 9 thg 3
 9. 5.661.024 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 10. 5.543.202 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5

Images of Singapore (Singapore, Singapore)

 • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
 • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
 • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

Imbiah Road , 099981

Khách sạn gần Images of Singapore

 • 17.322.738 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 • 4.798.323 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:25 thg 2 - 26 thg 2
  6.604.661 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:5 thg 5 - 6 thg 5
 • 2.510.880 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:1 thg 7 - 2 thg 7
 • 1.874.270 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 • 1.749.018 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:15 thg 4 - 16 thg 4
  2.219.775 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:26 thg 2 - 27 thg 2
 • Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 • Chọn ngày để xem giá và lượng phòng

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại Images of Singapore