Nơi lưu trú ở Singapore gần Central South

 1. 2.932.545 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:28 thg 2 - 29 thg 2
 2. 3.221.792 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:30 thg 6 - 1 thg 7
 3. 2.269.398 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 4. 3.602.060 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 3 - 13 thg 3
 5. 1.787.762 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:9 thg 4 - 10 thg 4
 6. 3.051.163 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:23 thg 6 - 24 thg 6
 7. 2.575.895 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:9 thg 5 - 10 thg 5
 8. 2.286.912 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 9. 1.874.270 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:30 thg 4 - 1 thg 5
 10. 2.301.773 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:13 thg 3 - 14 thg 3

Central South (Singapore, Singapore)

 • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
 • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
 • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

Central South , 187965

Khách sạn gần Central South

  4.314.033 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 5 - 13 thg 5
 • 5.468.104 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:23 thg 8 - 24 thg 8
 • 4.094.046 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:5 thg 5 - 6 thg 5
 • 4.724.287 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:24 thg 3 - 25 thg 3
 • 3.355.271 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:22 thg 8 - 23 thg 8
 • 2.749.708 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:26 thg 6 - 27 thg 6
 • 1.957.595 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 3 - 13 thg 3
 • 5.235.644 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:2 thg 6 - 3 thg 6

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại Central South