Số nơi lưu trú tìm được: 0
Số trang web đặt phòng đã tìm: 0
Đang so sánh nhiều trang web để giúp bạn tìm giá tốt nhất của chúng tôi...
Số nơi lưu trú tìm được: 0
Số trang web đặt phòng đã tìm: 0

Nơi lưu trú ở Malacca gần Cheng Hoon Teng (Malacca, Malaysia)

Đang tải

Cheng Hoon Teng (Malacca, Malaysia)

  • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
  • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
  • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

No. 25, Jalan To’kong , 75200
Điện thoại: +60(6)2829343 | Fax: +60(6)2861889 | 

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại Cheng Hoon Teng