Số nơi lưu trú tìm được: 0
Số trang web đặt phòng đã tìm: 0
Đang so sánh giá phòng từ nhiều trang web...
Số nơi lưu trú tìm được: 0
Số trang web đặt phòng đã tìm: 0

Nơi lưu trú ở Malacca gần Baba Nyonya Heritage Museum (Malacca, Malaysia)

Đang tải

Baba Nyonya Heritage Museum (Malacca, Malaysia)

  • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
  • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
  • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

Jalan Tun Tan Cheng Lock, 48-50 , 75200
Điện thoại: +606(283)1273 | 

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại Baba Nyonya Heritage Museum