Số nơi lưu trú tìm được: 0
Số trang web đặt phòng đã tìm: 0
Đang so sánh giá phòng từ nhiều trang web...
Số nơi lưu trú tìm được: 0
Số trang web đặt phòng đã tìm: 0

Nơi lưu trú ở Malacca gần Jalan Hang Jebat - Jonker Street (Malacca, Malaysia)

Đang tải

Jalan Hang Jebat - Jonker Street (Malacca, Malaysia)

  • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
  • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
  • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

Jalan Hang Jebat , 75000
Điện thoại: +60(6)2883304 | Fax: +60(6)2869804 | 

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại Jalan Hang Jebat - Jonker Street