Số nơi lưu trú tìm được: 0
Số trang web đặt phòng đã tìm: 0
Đang so sánh giá phòng từ nhiều trang web...
Số nơi lưu trú tìm được: 0
Số trang web đặt phòng đã tìm: 0

Nơi lưu trú ở Malacca gần Runtuhan Gereja Saint Paul (Malacca, Malaysia)

Đang tải

Runtuhan Gereja Saint Paul (Malacca, Malaysia)

  • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
  • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
  • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ

Bukit Saint Paul , 75000
Điện thoại: +60(6)2882954 | Fax: +60(6)2882951

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại Runtuhan Gereja Saint Paul