Nơi lưu trú ở Singapore gần Kembangan Metro Station (Singapore, Singapore)

 1. Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 2. 1.538.471 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:14 thg 5 - 15 thg 5
 3. 1.157.643 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:16 thg 4 - 17 thg 4
 4. 1.587.670 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:2 thg 4 - 3 thg 4
 5. 1.215.884 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:16 thg 4 - 17 thg 4
 6. 1.348.323 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:14 thg 3 - 15 thg 3
 7. 1.535.545 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:12 thg 3 - 13 thg 3
 8. 1.421.988 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:21 thg 5 - 22 thg 5
 9. Chọn ngày để xem giá và lượng phòng
 10. 1.391.937 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:21 thg 5 - 22 thg 5

Kembangan Metro Station (Singapore, Singapore)

 • Tìm khách sạn lý tưởng trong khu vực
 • So sánh giá phòng trên các website khác nhau
 • Đặt để hưởng giá tốt!

Liên hệ


Khách sạn gần Kembangan Metro Station

 • 4.374.735 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:8 thg 6 - 9 thg 6
 • 3.185.711 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:28 thg 6 - 29 thg 6
 • 3.688.606 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:25 thg 2 - 26 thg 2
 • 1.710.535 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:11 thg 6 - 12 thg 6
  3.260.441 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:29 thg 7 - 30 thg 7
 • 1.750.160 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:26 thg 2 - 27 thg 2
 • 2.728.558 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:26 thg 3 - 27 thg 3
 • 1.531.556 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:4 thg 8 - 5 thg 8
  1.453.901 đ mỗi đêm
  Giá dự kiến cho:19 thg 3 - 20 thg 3

Khách sạn Hàng đầu

Các thắng cảnh khác tại Kembangan Metro Station